Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

President-commissaris
主席兼总裁
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
President-directeur
首席执行官
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Commercieel Directeur
营销总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Verkoopleider
销售总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Hoofd Klantenafdeling
客户服务经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Hoofd Personeelszaken
人事总监
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Hoofd Personeelszaken
人力资源经理
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Bureauchef
办公室经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Bedrijfssecretaris
公司秘书
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hoofd Boekhouding
总会计师
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technisch Directeur
技术总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
研发经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Productieleider
生产总监
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Bedrijfsleider
工厂经理
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται