Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

President-commissaris
Président Directeur Général (PDG)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
President-directeur
Président Directeur Général (PDG)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Commercieel Directeur
Directeur Marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Verkoopleider
Directeur des Ventes
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Hoofd Klantenafdeling
Directeur Service Clients
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Hoofd Personeelszaken
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Hoofd Personeelszaken
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Bureauchef
Directeur des Services Administratifs
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Bedrijfssecretaris
Secrétaire Général
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Hoofd Boekhouding
Chef Comptable
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technisch Directeur
Directeur Technique
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Productieleider
Directeur de Production
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Bedrijfsleider
Directeur d'Usine
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται