Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

의장님/ 이사님
Фин. дир. (финансовый директор)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
CEO(씨이오)
Ген. дир. (генеральный директор)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
마케팅 담당자님
Главный маркетолог
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
세일 매니저님
Главный менеджер по продажам
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
고객서비스팀 매니저님
Менеджер по работе с клиентами
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Директор по персоналу
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
인사관리 매니저님
Менеджер по персоналу
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
오피스 매니저님
Офис менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
회사비서
Секретарь
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
최고 회계사님
Бухгалтер
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
기술관리자님
Технический директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
연구 개발 매니저님
Ресерч-менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
프로덕션 담당자님
Производственный директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
공장장님
Директов завода
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται