Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

의장님/ 이사님
Président Directeur Général (PDG)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
CEO(씨이오)
Président Directeur Général (PDG)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
마케팅 담당자님
Directeur Marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
세일 매니저님
Directeur des Ventes
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
고객서비스팀 매니저님
Directeur Service Clients
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
인사관리 매니저님
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
오피스 매니저님
Directeur des Services Administratifs
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
회사비서
Secrétaire Général
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
최고 회계사님
Chef Comptable
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
기술관리자님
Directeur Technique
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
연구 개발 매니저님
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
프로덕션 담당자님
Directeur de Production
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
공장장님
Directeur d'Usine
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται