Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

의장님/ 이사님
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
CEO(씨이오)
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
마케팅 담당자님
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
세일 매니저님
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
고객서비스팀 매니저님
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
인사관리 매니저님
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
오피스 매니저님
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
회사비서
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
최고 회계사님
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
기술관리자님
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
연구 개발 매니저님
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
프로덕션 담당자님
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
공장장님
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται