Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

主席兼总裁
Předseda představenstva a generální ředitel
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
首席执行官
Generální ředitel (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
营销总监
Marketingový ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
销售总监
Obchodní ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
客户服务经理
Ředitel servisu / klientských služeb
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事总监
Personální ředitel
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人力资源经理
Personální ředitel
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
办公室经理
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
公司秘书
Tajemník společnosti
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
总会计师
Hlavní účetní
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
技术总监
Ředitel informačních technologií
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研发经理
Vedoucí výzkumu a vývoje
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生产总监
Produkční ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工厂经理
Ředitel továrny
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται