Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

主席兼总裁
Elnök és ügyvezető igazgató
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
首席执行官
Vezérigazgató
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
营销总监
Marketing igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
销售总监
Kereskedelmi igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
客户服务经理
Ügyfélszolgálati menedzser
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事总监
Személyzeti Igazgató
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人力资源经理
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
办公室经理
Irodaigazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
公司秘书
Vállalati titkár/titkárnő
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
总会计师
Főkönyvelő
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
技术总监
Műszaki Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研发经理
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生产总监
Termelési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工厂经理
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται