Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

主席兼总裁
President-commissaris
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
首席执行官
President-directeur
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
营销总监
Commercieel Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
销售总监
Verkoopleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
客户服务经理
Hoofd Klantenafdeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事总监
Hoofd Personeelszaken
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人力资源经理
Hoofd Personeelszaken
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
办公室经理
Bureauchef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
公司秘书
Bedrijfssecretaris
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
总会计师
Hoofd Boekhouding
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
技术总监
Technisch Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研发经理
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生产总监
Productieleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工厂经理
Bedrijfsleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται