Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

主席兼总裁
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
首席执行官
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
营销总监
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
销售总监
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
客户服务经理
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事总监
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人力资源经理
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
办公室经理
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
公司秘书
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
总会计师
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
技术总监
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研发经理
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生产总监
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工厂经理
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται