Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

主席兼总裁
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
首席执行官
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
营销总监
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
销售总监
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
客户服务经理
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事总监
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人力资源经理
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
办公室经理
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
公司秘书
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
总会计师
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
技术总监
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研发经理
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生产总监
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工厂经理
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται