Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Amministratore delegato
Předseda představenstva a generální ředitel
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Amministratore delegato
Generální ředitel (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Responsabile marketing
Marketingový ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Responsabile vendite
Obchodní ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Responsabile del servizio clienti
Ředitel servisu / klientských služeb
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Responsabile risorse umane
Personální ředitel
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Responsabile risorse umane
Personální ředitel
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Capoufficio
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Segretario aziendale
Tajemník společnosti
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabile
Hlavní účetní
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Direttore tecnico
Ředitel informačních technologií
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Responsabile ricerca e sviluppo
Vedoucí výzkumu a vývoje
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Responsabile del finissaggio
Produkční ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direttore d'industria
Ředitel továrny
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται