Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Amministratore delegato
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Amministratore delegato
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Responsabile marketing
marknadsföringschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Responsabile vendite
försäljningschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Responsabile del servizio clienti
kundservicechef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Responsabile risorse umane
personalchef
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Responsabile risorse umane
personalchef
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Capoufficio
kontorschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Segretario aziendale
chefskamrer
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabile
ekonomichef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Direttore tecnico
IT-chef
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Responsabile ricerca e sviluppo
forsknings- och utvecklingschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Responsabile del finissaggio
produktionschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direttore d'industria
fabrikschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται