Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Amministratore delegato
Director general.
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Amministratore delegato
Director general executiv.
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Responsabile marketing
Director de marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Responsabile vendite
Director de vânzări
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Responsabile del servizio clienti
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Responsabile risorse umane
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Responsabile risorse umane
Director de resurse umane
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Capoufficio
Şef de birou
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Segretario aziendale
Secretar
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contabile
Contabil şef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Direttore tecnico
Director tehnic
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Responsabile ricerca e sviluppo
Director de cercetare şi dezvoltare
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Responsabile del finissaggio
Director de producţie
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direttore d'industria
Directorul de fabrică
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται