Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
President-commissaris
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
President-directeur
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Director de mercadeo
Commercieel Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Director de ventas
Verkoopleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Director de atención al cliente
Hoofd Klantenafdeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Director de personal
Hoofd Personeelszaken
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Hoofd Personeelszaken
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Director / Gerente
Bureauchef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secretario de la Sociedad
Bedrijfssecretaris
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contador principal
Hoofd Boekhouding
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Director de informática
Technisch Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Director de investigación y desarrollo
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Director de producción
Productieleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Director de fábrica
Bedrijfsleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται