Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Vorstandsvorsitzender
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Geschäftsführer
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Director de mercadeo
Marketingdirektor
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Director de ventas
Vertriebsleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Director de atención al cliente
Leiter Kundenbetreuung
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Director de personal
Leiter Personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Leiter Personal
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Director / Gerente
Geschäftsstellenleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secretario de la Sociedad
Gesellschaftssekretär
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Contador principal
Leiter Buchhaltung
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Director de informática
Direktor Technik
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Director de investigación y desarrollo
Leiter Forschung und Entwicklung
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Director de producción
Produktionsleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Director de fábrica
Werksleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται