Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

経営責任者
Předseda představenstva a generální ředitel
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
経営責任者
Generální ředitel (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
マーケティング担当責任者
Marketingový ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
営業部長
Obchodní ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
カスタマーサービス部部長
Ředitel servisu / klientských služeb
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事部長
Personální ředitel
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人事部長
Personální ředitel
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
業務マネージャー/事務長
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
総務部長
Tajemník společnosti
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
会計主任
Hlavní účetní
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT部長
Ředitel informačních technologií
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研究開発部長
Vedoucí výzkumu a vývoje
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生産部部長
Produkční ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工場長
Ředitel továrny
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται