Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

経営責任者
President-commissaris
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
経営責任者
President-directeur
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
マーケティング担当責任者
Commercieel Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
営業部長
Verkoopleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
カスタマーサービス部部長
Hoofd Klantenafdeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事部長
Hoofd Personeelszaken
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人事部長
Hoofd Personeelszaken
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
業務マネージャー/事務長
Bureauchef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
総務部長
Bedrijfssecretaris
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
会計主任
Hoofd Boekhouding
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT部長
Technisch Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研究開発部長
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生産部部長
Productieleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工場長
Bedrijfsleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται