Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

経営責任者
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
経営責任者
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
マーケティング担当責任者
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
営業部長
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
カスタマーサービス部部長
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事部長
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人事部長
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
業務マネージャー/事務長
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
総務部長
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
会計主任
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT部長
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研究開発部長
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生産部部長
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工場長
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται