Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

経営責任者
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
経営責任者
Ĉefa Administra Oficiro
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
マーケティング担当責任者
Direktoro de marketado
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
営業部長
Direktoro de ventoj
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
カスタマーサービス部部長
Direktoro de klientoservo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
人事部長
Direktoro de la personaro
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
人事部長
Direktoro de la personaro
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
業務マネージャー/事務長
Direktoro de ofico
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
総務部長
Kompania sekretario
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
会計主任
Ĉefa librotenanto
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
IT部長
Teknika direktoro
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
研究開発部長
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
生産部部長
Direktoro de produktado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
工場長
Direktoro de uzino
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται