Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Hallituksen puheenjohtaja
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Ĉefa Administra Oficiro
Toimitusjohtaja
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Direktoro de marketado
Markkinointipäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Direktoro de ventoj
Myyntipäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Direktoro de klientoservo
Asiakaspalvelupäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Direktoro de la personaro
Henkilöstöpäällikkö
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Direktoro de la personaro
Henkilöstöpäällikkö
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Direktoro de ofico
Toimistopäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Kompania sekretario
Toimitusjohtaja
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Ĉefa librotenanto
Talouspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknika direktoro
Tekninen päällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Direktoro de produktado
Tuotantopäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direktoro de uzino
Tehdaspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται