Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Předseda představenstva a generální ředitel
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Ĉefa Administra Oficiro
Generální ředitel (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Direktoro de marketado
Marketingový ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Direktoro de ventoj
Obchodní ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Direktoro de klientoservo
Ředitel servisu / klientských služeb
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Direktoro de la personaro
Personální ředitel
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Direktoro de la personaro
Personální ředitel
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Direktoro de ofico
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Kompania sekretario
Tajemník společnosti
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Ĉefa librotenanto
Hlavní účetní
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknika direktoro
Ředitel informačních technologií
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Vedoucí výzkumu a vývoje
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Direktoro de produktado
Produkční ředitel
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direktoro de uzino
Ředitel továrny
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται