Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezidanto kaj Administra Direktoro
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Ĉefa Administra Oficiro
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Direktoro de marketado
marknadsföringschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Direktoro de ventoj
försäljningschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Direktoro de klientoservo
kundservicechef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Direktoro de la personaro
personalchef
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Direktoro de la personaro
personalchef
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Direktoro de ofico
kontorschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Kompania sekretario
chefskamrer
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Ĉefa librotenanto
ekonomichef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknika direktoro
IT-chef
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
forsknings- och utvecklingschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Direktoro de produktado
produktionschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direktoro de uzino
fabrikschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται