Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Фин. дир. (финансовый директор)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Ĉefa Administra Oficiro
Ген. дир. (генеральный директор)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Direktoro de marketado
Главный маркетолог
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Direktoro de ventoj
Главный менеджер по продажам
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Direktoro de klientoservo
Менеджер по работе с клиентами
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Direktoro de la personaro
Директор по персоналу
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Direktoro de la personaro
Менеджер по персоналу
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Direktoro de ofico
Офис менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Kompania sekretario
Секретарь
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Ĉefa librotenanto
Бухгалтер
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknika direktoro
Технический директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ресерч-менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Direktoro de produktado
Производственный директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direktoro de uzino
Директов завода
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται