Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Président Directeur Général (PDG)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Ĉefa Administra Oficiro
Président Directeur Général (PDG)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Direktoro de marketado
Directeur Marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Direktoro de ventoj
Directeur des Ventes
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Direktoro de klientoservo
Directeur Service Clients
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Direktoro de la personaro
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Direktoro de la personaro
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Direktoro de ofico
Directeur des Services Administratifs
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Kompania sekretario
Secrétaire Général
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Ĉefa librotenanto
Chef Comptable
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknika direktoro
Directeur Technique
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Direktoro de produktado
Directeur de Production
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Direktoro de uzino
Directeur d'Usine
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται