Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Formand og Administrerende Direktør
Hallituksen puheenjohtaja
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Administrerende Direktør
Toimitusjohtaja
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektør
Markkinointipäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Salgschef
Myyntipäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Kundeservice Direktør
Asiakaspalvelupäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personaledirektør
Henkilöstöpäällikkö
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personaleafdelingsleder
Henkilöstöpäällikkö
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Kontorleder
Toimistopäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Virksomheds Sekretær
Toimitusjohtaja
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Regnskabschef
Talouspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknisk Direktør
Tekninen päällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Forskning og Udviklings Direktør
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleder
Tuotantopäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabriksdirektør
Tehdaspäällikkö
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται