Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Formand og Administrerende Direktør
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Administrerende Direktør
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektør
marknadsföringschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Salgschef
försäljningschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Kundeservice Direktør
kundservicechef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personaledirektør
personalchef
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personaleafdelingsleder
personalchef
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Kontorleder
kontorschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Virksomheds Sekretær
chefskamrer
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Regnskabschef
ekonomichef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknisk Direktør
IT-chef
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Forskning og Udviklings Direktør
forsknings- och utvecklingschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleder
produktionschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabriksdirektør
fabrikschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται