Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Formand og Administrerende Direktør
経営責任者
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Administrerende Direktør
経営責任者
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektør
マーケティング担当責任者
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Salgschef
営業部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Kundeservice Direktør
カスタマーサービス部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personaledirektør
人事部長
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personaleafdelingsleder
人事部長
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Kontorleder
業務マネージャー/事務長
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Virksomheds Sekretær
総務部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Regnskabschef
会計主任
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknisk Direktør
IT部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Forskning og Udviklings Direktør
研究開発部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleder
生産部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabriksdirektør
工場長
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται