Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Formand og Administrerende Direktør
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Administrerende Direktør
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektør
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Salgschef
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Kundeservice Direktør
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personaledirektør
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Personaleafdelingsleder
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Kontorleder
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Virksomheds Sekretær
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Regnskabschef
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Teknisk Direktør
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Forskning og Udviklings Direktør
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleder
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Fabriksdirektør
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται