Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Vorstandsvorsitzender
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Geschäftsführer
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektor
Pazarlama Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Vertriebsleiter
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Leiter Kundenbetreuung
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Leiter Personal
Personel Müdürü
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Leiter Personal
İnsan Kaynakları Müdürü
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Geschäftsstellenleiter
Ofis Yöneticisi
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Gesellschaftssekretär
Şirket Sekreteri
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Leiter Buchhaltung
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Direktor Technik
Teknik Direktör / IT Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Leiter Forschung und Entwicklung
Arge Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleiter
Üretim Direktörü
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Werksleiter
Fabrika Müdürü
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται