Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Vorstandsvorsitzender
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Geschäftsführer
Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketingdirektor
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Vertriebsleiter
Διευθυντής Πωλήσεων
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Leiter Kundenbetreuung
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Leiter Personal
Διευθυντής Προσωπικού
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Leiter Personal
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Geschäftsstellenleiter
Υπεύθυνος Γραφείου
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Gesellschaftssekretär
Γραμματέας της Εταιρείας
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Leiter Buchhaltung
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Direktor Technik
Τεχνικός Διευθυντής
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Leiter Forschung und Entwicklung
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Produktionsleiter
Διευθυντής παραγωγής
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Werksleiter
Διευθυντής Εργοστασίου
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται