Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Président Directeur Général (PDG)
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Président Directeur Général (PDG)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Directeur Marketing
Director de mercadeo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Directeur des Ventes
Director de ventas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directeur Service Clients
Director de atención al cliente
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Director de personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Directeur des Services Administratifs
Director / Gerente
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secrétaire Général
Secretario de la Sociedad
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chef Comptable
Contador principal
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Directeur Technique
Director de informática
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Director de investigación y desarrollo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Directeur de Production
Director de producción
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directeur d'Usine
Director de fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται