Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Président Directeur Général (PDG)
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Président Directeur Général (PDG)
Ĉefa Administra Oficiro
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Directeur Marketing
Direktoro de marketado
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Directeur des Ventes
Direktoro de ventoj
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directeur Service Clients
Direktoro de klientoservo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Direktoro de la personaro
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Direktoro de la personaro
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Directeur des Services Administratifs
Direktoro de ofico
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secrétaire Général
Kompania sekretario
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chef Comptable
Ĉefa librotenanto
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Directeur Technique
Teknika direktoro
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Directeur de Production
Direktoro de produktado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directeur d'Usine
Direktoro de uzino
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται