Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Président Directeur Général (PDG)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Président Directeur Général (PDG)
Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Directeur Marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Directeur des Ventes
Διευθυντής Πωλήσεων
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directeur Service Clients
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Διευθυντής Προσωπικού
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Directeur des Services Administratifs
Υπεύθυνος Γραφείου
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secrétaire Général
Γραμματέας της Εταιρείας
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chef Comptable
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Directeur Technique
Τεχνικός Διευθυντής
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Directeur de Production
Διευθυντής παραγωγής
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directeur d'Usine
Διευθυντής Εργοστασίου
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται