Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Président Directeur Général (PDG)
Formand og Administrerende Direktør
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Président Directeur Général (PDG)
Administrerende Direktør
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Directeur Marketing
Marketingdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Directeur des Ventes
Salgschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directeur Service Clients
Kundeservice Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personaledirektør
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personaleafdelingsleder
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Directeur des Services Administratifs
Kontorleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secrétaire Général
Virksomheds Sekretær
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chef Comptable
Regnskabschef
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Directeur Technique
Teknisk Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Forskning og Udviklings Direktør
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Directeur de Production
Produktionsleder
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directeur d'Usine
Fabriksdirektør
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται