Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Président Directeur Général (PDG)
Vorstandsvorsitzender
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Président Directeur Général (PDG)
Geschäftsführer
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Directeur Marketing
Marketingdirektor
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Directeur des Ventes
Vertriebsleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Directeur Service Clients
Leiter Kundenbetreuung
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Leiter Personal
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Leiter Personal
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Directeur des Services Administratifs
Geschäftsstellenleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Secrétaire Général
Gesellschaftssekretär
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chef Comptable
Leiter Buchhaltung
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Directeur Technique
Direktor Technik
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Leiter Forschung und Entwicklung
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Directeur de Production
Produktionsleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Directeur d'Usine
Werksleiter
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται