Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Giám đốc điều hành
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
विक्रय निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
विक्री प्रबंधक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Giám đốc/Trưởng văn phòng
निर्वाहक
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Thư ký trưởng
कंपनी सचिव
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Kế toán trưởng
मुख्य लेखापाल
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
तकनीकि अधिकारी
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
उत्पादन निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
कारखाने का निर्वाहक
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται