Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Фин. дир. (финансовый директор)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Giám đốc điều hành
Ген. дир. (генеральный директор)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Главный маркетолог
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Главный менеджер по продажам
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Менеджер по работе с клиентами
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Директор по персоналу
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Менеджер по персоналу
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Офис менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Thư ký trưởng
Секретарь
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Kế toán trưởng
Бухгалтер
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Технический директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ресерч-менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Производственный директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Директов завода
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται