Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
President-commissaris
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Giám đốc điều hành
President-directeur
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Commercieel Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Verkoopleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Hoofd Klantenafdeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Hoofd Personeelszaken
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Hoofd Personeelszaken
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Bureauchef
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Thư ký trưởng
Bedrijfssecretaris
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Kế toán trưởng
Hoofd Boekhouding
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Technisch Directeur
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Productieleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Bedrijfsleider
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται