Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chairman and Managing Director
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Giám đốc điều hành
Chief Executive Officer (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Marketing Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Sales Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Client Services Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personnel Director
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Human Resources Manager
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Office Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Thư ký trưởng
Company Secretary
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Kế toán trưởng
Chief Accountant
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Technical Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Research and Development Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Production Director
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Factory Manager
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται