Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
विक्रय निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
विक्री प्रबंधक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
मानव संसाधन निर्वाहक
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
मानव संसाधन निर्वाहक
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
निर्वाहक
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
कंपनी सचिव
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
मुख्य लेखापाल
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
तकनीकि अधिकारी
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
उत्पादन निर्देशक
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
कारखाने का निर्वाहक
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται