Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
Фин. дир. (финансовый директор)
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
Главный маркетолог
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
Главный менеджер по продажам
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
Менеджер по работе с клиентами
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
Директор по персоналу
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
Менеджер по персоналу
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Офис менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
Секретарь
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
Бухгалтер
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
Технический директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
Ресерч-менеджер
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
Производственный директор
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
Директов завода
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται