Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Gerente de Escritório
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
Secretário(a)
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
Contador(a)
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
Gerente de Fábrica
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται