Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
Elnök és ügyvezető igazgató
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
Vezérigazgató
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
Marketing igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
Kereskedelmi igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
Ügyfélszolgálati menedzser
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
Személyzeti Igazgató
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Irodaigazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
Vállalati titkár/titkárnő
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
Főkönyvelő
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
Műszaki Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
Termelési Igazgató
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται