Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
Amministratore delegato
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
Amministratore delegato
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
Responsabile marketing
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
Responsabile vendite
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
Responsabile del servizio clienti
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
Responsabile risorse umane
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
Responsabile risorse umane
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Capoufficio
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
Segretario aziendale
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
Contabile
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
Direttore tecnico
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
Responsabile ricerca e sviluppo
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
Responsabile del finissaggio
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
Direttore d'industria
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται