Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
経営責任者
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
経営責任者
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
マーケティング担当責任者
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
営業部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
カスタマーサービス部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
人事部長
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
人事部長
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
業務マネージャー/事務長
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
総務部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
会計主任
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
IT部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
研究開発部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
生産部部長
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
工場長
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται