Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τίτλοι Εργασίας

Τίτλοι Εργασίας - Τίτλοι Εργασίας

Chairman and Managing Director
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Μεγάλη Βρετανία, διευθυντής μιας εταιρείας
Chief Executive Officer (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
ΗΠΑ, ο οικονομικός επικεφαλής μιας επιχείρησης
Marketing Director
Direktoro de marketado
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα μάρκετινγκ
Sales Manager
Direktoro de ventoj
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα πωλήσεων
Client Services Manager
Direktoro de klientoservo
Υπάλληλος υπεύθυνος για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Personnel Director
Direktoro de la personaro
ΗΠΑ, υπάλληλος υπεύθυνος για ερωτήματα άλλων εργαζομένων
Human Resources Manager
Direktoro de la personaro
Ηνωμένο Βασίλειο, αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό
Office Manager
Direktoro de ofico
Υπάλληλος υπεύθυνος για ένα συγκεκριμένο γραφείο
Company Secretary
Kompania sekretario
Υπάλληλος υπεύθυνος για την εμπορική αλληλογραφία
Chief Accountant
Ĉefa librotenanto
Υπάλληλος υπεύθυνος για τα οικονομικά μιας επιχείρησης
Technical Director
Teknika direktoro
Υπάλληλος υπεύθυνος για υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Research and Development Manager
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
Production Director
Direktoro de produktado
Υπάλληλος υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων
Factory Manager
Direktoro de uzino
Υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοστασίου, όπου ένα προϊόν κατασκευάζεται