Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Arvoisa Herra Presidentti,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Hyvä Herra,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä Rouva,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä vastaanottaja,
Vážený pane/Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Hyvät vastaanottajat,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Hyvät vastaanottajat,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Hyvä herra Smith,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti Smith,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti / rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä John Smith,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Hyvä John,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Kirjoitamme teille koskien...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Kirjoitamme teille liittyen...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Koskien...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Viitaten...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kirjoitan tiedustellakseni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Olisikohan mahdollista...
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisitteko ystävällisiä ja...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Haluan kysyä voisiko...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Voisitteko suositella...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Pyydämme teitä välittömästi...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Olisimme kiitollisia jos...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Tavoitteemme on...
Naším záměrem je, aby...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kiittäen jo etukäteen...
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Jos tarvitsette lisätietoja...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Ystävällisin terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kunnioittavasti,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Parhain terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Terveisin,
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί