Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Arvoisa Herra Presidentti,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Hyvä Herra,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä Rouva,
Уважаемая госпожа
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä vastaanottaja,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä John Smith,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Hyvä John,
Привет, Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Kirjoitamme teille koskien...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Kirjoitamme teille liittyen...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Koskien...
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Viitaten...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kirjoitan tiedustellakseni...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Olisikohan mahdollista...
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisitteko ystävällisiä ja...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Haluan kysyä voisiko...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Voisitteko suositella...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Pyydämme teitä välittömästi...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Olisimme kiitollisia jos...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Tavoitteemme on...
Мы намерены...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kiittäen jo etukäteen...
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Jos tarvitsette lisätietoja...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Arvostamme asiakkuuttanne.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kunnioittavasti,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Parhain terveisin,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Terveisin,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί