Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Arvoisa Herra Presidentti,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Hyvä Herra,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä Rouva,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä vastaanottaja,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Hyvät vastaanottajat,
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Hyvät vastaanottajat,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Hyvä herra Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä rouva Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti / rouva Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä John Smith,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Hyvä John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Kirjoitamme teille koskien...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Kirjoitamme teille liittyen...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Koskien...
Továbbá...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Viitaten...
A ....ajánlásával ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kirjoitan tiedustellakseni...
Érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
X nevében írok Önnek ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Olisikohan mahdollista...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisitteko ystävällisiä ja...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Haluan kysyä voisiko...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Voisitteko suositella...
Tudna ajánlani ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
El tudná nekem küldeni a ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Pyydämme teitä välittömästi...
Kérem, hogy sürgősen ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Olisimme kiitollisia jos...
Hálásak lennék, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Tavoitteemme on...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kiittäen jo etukäteen...
Előre is megköszönve segítségét...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Várom, hogy megbeszéljük
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Jos tarvitsette lisätietoja...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Arvostamme asiakkuuttanne.
Értékeljük az Önök üzletét
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Várom a mihamarabbi válaszát
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ystävällisin terveisin,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Ystävällisin terveisin,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kunnioittavasti,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Parhain terveisin,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Terveisin,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί