Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Hyvä John,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Koskien...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Viitaten...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Terveisin,
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί